Premium Golf

VOP a pojmy

Všeobecné obchodní podmínky 

karta PremiumGolf (dále jen karta)

1. Vymezení platnosti

 • Karta poskytuje držiteli možnost rekreační hry na vybraných hřištích označených speciální značkou. Držitel je po předložení karty a po zaplacení greenfee (herního poplatku) platného na každém jednotlivém hřišti oprávněn hrát golf .
 • Četnost užití karty není omezena.
 • S koupí karty není spojena nutnost žádného klubové členství. Držiteli může být veden hrací hendikep.

2. Předpoklad nabytí

 • Předpokladem získání karty je registrace zájemce na serveru www.premiumgolf.cz nebo na recepci přidruženého partnera – viz. www.premiumgolf.cz
 • a následné absolovování jednoduchého proškolení manažerem hřiště nebo jím pověřenou osobou – viz. www.premiumgolf.cz   - pravidla rekreačního hráče.
 • Proškolení se skládá  z výuky herní základů herní dovednosti a seznámení se s pravidly pro bezpečný a rychlý pohyb hráče na hřišti.
 • Termín proškolení si zájemce domluví telefonicky na recepci Golfareny Praha nebo Golf clubu Český Krumlov a nebo také na recepci konkrétního hřiště, které si vybere na www.premiumgolf.cz
 • Podmínky pro proškolení nastavují jednotlivá hřiště samomostatně.
 • Členství v golfovém klubu není nutné, je ale možné, a to za podmínek stanovených „Stanovami“ jednotlivých klubů.
 • Držitel karty, neplatí žádné další poplatky související s držením této karty, pouze jednorázovou cenu za vydání karty, viz níže

3. Zúčastněná golfová hřiště

 • Zúčastněná hřiště, na nichž lze po předložení karty hrát, jsou uvedena na internetové adrese www.premiumgolf.cz

4. Cena a platnost

 • Cena za vydání karty je 500,00 Kč včetně DPH.
 • Cena zahrnuje administraci zájemce a vydání karty.
 • Karta není časově omezena. Její ztrátu je třeba ohlásit osobně nebo elektronicky na příslušný kontakt uvedený na www.premiumgolf.cz.
 • Vydání nové karty je zpoplatněno částkou 300,00 Kč včetně DPH.

5. Kdo vydává kartu?

 • Karta je plastového charakteru a obsahuje unikátní číslo držitele. Karta je vydávaná subjektem spolupracujícím nebo uvedeným na www.premiumgolf.cz

6. Všeobecná a místní pravidla

 • Pro každého držitele karty jsou závazná „Pravidla rekreačního hráče golfu“, které hráč získá při proškolení. Držitel karty je povinen respektovat i místní pravidla jednotlivých hřišť (uvedená na score kartě).
 • Držitel karty se na hřišti řídí pokyny maršála a recepce. Při opakovaném porušování pravidel může být držiteli karta bez náhrady odebrána.

7. Rezervace hracího času a jeho odbavení

 • Držitel karty si rezervuje hrací čas obvyklým způsobem – internet, telefon. K odbavení hracího času se dostaví na recepci minimálně 20 minut před zahájení hry. Prokáže se identifikační kartou, která má v magnetickém pásku potřebné údaje.
 • Bez předchozího rezervování hracího času není možnost hry garantována.

8. Ochrana osobních údajů

 • Předaná osobní data budou použita a uchovávána výhradně ke zpracování v rámci programu PremiumGolf. Mailová adresa bude použita pro potřeby komunikace PremiumGolf a recepce hřiště s držitelem.

9. Zneužití karty jinou osobou

 • Každé zneužití karty, zejména užití neoprávněnou osobou, vede k zabavení a zániku platnosti karty bez náhrady.

10. Přenositelnost, povinnosti držitele karty a ostatní

 • Karta je vystavena na konkrétní osobu (nikoliv firmu). Práva s touto kartou spojená jsou nepřenosná.

 

Zájemce o kartu převzetím karty stvrzuje, že se seznámil s těmito „Všeobecnými obchodními podmínkami“, dále s „Pravidly rekreačního hráče golfu“ a souhlasí s jejich zněním v plném rozsahu.

Kartu lze standardně využívat v rámci rezervačního systému OPS TEE TIME.

Partneři

Zobrazit více… Poptávka

Doporučujeme

 

 

 

Novinky

 • 29. 6. 2015

  Premium Golf card a partneři

  Do programu Premium Golf Card 2015 jsou zapojeni tito partneři:

  GOLF CLUB ČESKÝ KRUMLOV Svachova Lhotka… více

 • 29. 6. 2015

  Hledáme zajímavé partnery

  Máte ve vaší nabídce zajímavé produkty, které by mohly zaujmout majitele karet Premium Golf Card? Pokud ano,… více

 • 1. 6. 2015

  Kde si mohu kartu objednat?

  Objednávku vaší nové Premium Golf karty zašlete emailem na marketing@golfck.cz. Cca do 14ti dní je karta vyrobená a… více

Zobrazit archiv

Rychlý kontakt

 • info@premiumgolf.cz